Toepassingen > Pluimvee

Optimale ventilatie Biologisch veilige opslag Wervelbedverbranding

Klik op de afzonderlijke onderdelen van het schema voor meer informatie over de mestrevolutie die bhsl heeft veroorzaakt.

De mest van één batch levert schone, droge en duurzame warmte op voor de volgende batch. Pluimveemest is een waardevolle brandstof. De mest van één kip kan de warmte produceren die vereist is voor drie kippen. De resterende mest kan gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit.

De verbeterde milieucondities leiden niet alleen tot energiebesparingen, maar zorgen ook voor betere bedrijfsprestaties en een toename van het dierenwelzijn. De winstmarges kunnen met een veelvoud toenemen. En als er subsidies voor duurzame energie bestaan, kunnen de marges nog verder oplopen.

De milieuvoordelen omvatten onder meer een lage CO2-productie, minder ammoniakuitstoot en bescherming van het grondwater door beheerste recycling van de as.

Ongevoeligheid voor toekomstige veranderingen in de olieprijzen resulteert in een buitengewoon duurzaam systeem waarmee pluimveehouders kunnen profiteren van de koppeling van de voedselproductie aan de energieproductie.

Het laatste nieuws lezen