Historie

De historie van bhsl is het verhaal van ondernemingszin en inventiviteit.

Jack O’Connor, de oprichter van bhsl, is eigenaar van een pluimveebedrijf. Hij zoekt naar een oplossing voor het toenemend aantal uitdagingen waarmee ondernemers in de pluimveesector worden geconfronteerd: het beheer en de kosten van mestverwerking, regelgeving, het milieu, lage winstmarges en een grote afhankelijkheid van energie.

Tien jaar lang zien verschillende prototypen het levenslicht en uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden die op betrouwbare wijze pluimveemest om kan zetten via wervelbedverbranding, een systeem dat toegepast wordt in grote elektriciteitscentrales. Van dit systeem wordt een kleinschalige versie gemaakt die op locatie kan worden gebruikt.

In de contacten met het Ierse ministerie van Landbouw, het Ierse bureau voor milieubescherming en andere regelgevende instanties in Ierland benadrukt het bedrijf de noodzaak om mest op een moderne, duurzame wijze te verwerken. Dit leidt ertoe dat het bedrijf in april 2008 een vergunning krijgt voor het gebruik van pluimveemest in een wervelbedsysteem.

In 2008 wordt Richard Hayes president-commissaris van bhsl en neemt Jacks broer Declan de functie van CEO op zich.

In januari 2009 wordt in Kinsale in het graafschap Cork de eerste commerciële verbrandingsinstallatie in bedrijf genomen. Dit is een FBC200, die 2 ton mest per dag verwerkt en 200 kWth opwekt voor twee pluimveebedrijven met elk 35.000 stuks pluimvee. De toename van het dierenwelzijn en de betere bedrijfsresultaten overtuigen bhsl ervan dat het systeem niet alleen duurzamer is, maar er ook voor zorgt dat kippen in een schonere en gezondere omgeving gehouden worden.

In september 2010 neemt bhsl dankzij de steun en visie van Stephen Hay, de eigenaar van het grootste particuliere pluimveebedrijf in het Verenigd Koninkrijk, een verbrandingsinstallatie in het VK in bedrijf. In mei 2011 volgt de inbedrijfname van een verbrandingsinstallatie bij Uphouse Farm van eigenaar Nigel Joice.

Farmers Weekly heeft Nigel Joice inmiddels de prestigieuze prijs ‘Poultry Farmer of the Year’ voor 2011 toegekend.

Naast haar activiteiten voor pluimveebedrijven in Ierland en het Verenigd Koninkrijk heeft bhsl een proef met elektriciteitsopwekking uitgevoerd en productiefaciliteiten opgezet in zowel Europa als Zuid-Korea.

De technologie van bhsl biedt wereldwijd mogelijkheden en genereert veel belangstelling uit Europa, Azië, Afrika en Amerika.

Het laatste nieuws lezen