Directors

jack_o_connor

Jack O’Connor Oprichter en plaatsvervangend president-commissaris

Founder & Vice Chairman

Jack is vanaf 1998 betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van energiewinning uit pluimveemest. In samenwerking met verschillende universiteiten in Ierland heeft hij onderzoek gedaan naar technologieën voor alternatieve energie. Hierdoor heeft hij alle aspecten van wervelbedverbranding onderzocht.

In zijn contacten met het ministerie van Landbouw, het Ierse bureau voor milieubescherming en andere regelgevende instanties in Ierland benadrukt hij de noodzaak om mest op een moderne, duurzame wijze te verwerken.

Het laatste nieuws lezen